home.
wie zijn wij.
fotogalerij.
verkeersslachtoffer.
vrienden.
donatie.
sponsors.
contact.
Stichting Das & Vecht
Donatie / gift

De stichting Das & Vecht zet zich in voor de das en andere marterachtigen in het Overijsselse Vechtdal. Zij doet dit volledig met inzet van vrijwilligers.
De stichting streeft geen winstoogmerk na en heeft geen mensen in loondienst,
Met de oprichting beoogt zij het bevorderen van het duurzaam voortbestaan van de Das, Boommarter en Otter in het Vechtdal. De nadruk ligt op beschermen, onderzoeken, voorlichting en beheer.
Stichting Das & Vecht dankt haar bestaan aan giften en donaties.
Daarom vragen wij u vrijblijvend om een bijdrage, waarmee u direct of indirect deze diersoorten in het Vechtdal steunt en helpt met de bescherming.
U kunt dit doen door een financiële bijdrage over te maken op rekeningnr. NL 70 RABO 0167769995  
t.n.v. Stichting Das & Vecht.
 
Omdat de stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt wordt elke euro goed gebruikt.