home.
wie zijn wij.
fotogalerij.
verkeersslachtoffer.
vrienden.
donatie.
sponsors.
contact.
Stichting Das & Vecht

Nieuwe Dassenovereenkomsten Faunafonds

 

Op 1 januari 2016 lopen de huidige Dassenovereenkomsten, die grondgebruikers met het Faunafonds hebben gesloten, af.  Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten.

 

Waarom een Dassenovereenkomst?

Hoewel de dassenpopulatie in Nederland momenteel niet dermate onder druk staat dat extra bescherming noodzakelijk is, geeft het werken met dassenovereenkomsten van verschillende kanten vooral gemak. De grondgebruiker hoeft de -qua opbrengstverlies relatief beperkte- schade niet jaarlijks (meerdere malen) te melden, is verzekerd van een tegemoetkoming in de schade en kan eventueel benodigde herstelwerkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren. Voor het Faunafonds geldt dat er geen extra uitvoeringskosten hoeven te worden gemaakt voor het in behandeling nemen en het laten taxeren van de verschillende verzoekschriften. De provincies hebben daarom opdracht gegeven aan het Faunafonds om in 2016 de schades aan landbouwgewassen te taxeren en nieuwe dassenovereenkomsten af te sluiten van 2016 tot en met 2020. In Limburg gelden andere afspraken (zie hieronder). De voorwaarden van de nieuwe dassenovereenkomsten zijn niet hetzelfde als de huidige voorwaarden. Zo komen ook percelen van agrariërs waarbij er geen burcht op of nabij de bedrijfspercelen is gelegen in aanmerking voor een overeenkomst. Verder verdwijnt de vaste burchtvergoeding.

 

Procedure

Om in aanmerking te komen voor een dassenovereenkomst met het Faunafonds gelden andere voorwaarden dan voorgaande jaren. Een grondgebruiker komt in aanmerking voor een dassenovereenkomst als hij/zij op dit moment een lopende dassenovereenkomst heeft (die op 1 januari 2016 afloopt) óf als de grondgebruiker in de twee voorgaande jaren (2014 en 2015) een tegemoetkoming voor dassenschade heeft ontvangen van het Faunafonds.

 

 

Lees verder op volgende pagina

TERUG